Raad & Daad hanteert een werkwijze waarbij uw innovaties voorop staan.

Wij werken met de interactiemethode, dat wil zeggen: proactieve kennisuitwisseling tussen onze specialisten met uw technische en financiële specialisten. Zo kunnen wij u advies op maat geven. En nemen wij u het werk uit handen. Met volle inzet werken wij voor een breed scala aan bedrijven – van groot tot klein – in uiteenlopende sectoren, waarbij wij goed zicht hebben op actuele ontwikkelingen in de markt.

Wij hanteren verschillende commerciële werkwijzen, variërend van tariefbasis tot ‘no cure no pay’, met diverse tussenvarianten. Wij maken heldere afspraken met u over de commerciële samenwerking.

Onze werkwijze

Signaleren van kansen
Wij bezoeken uw bedrijf, interviewen de sleutelpersonen binnen de organisatie en inventariseren de zowel de innovatie- en investeringsprojecten als de processen binnen de organisatie. Op basis hiervan verrichten wij een subsidiescan en geven wij een gericht advies omtrent de mogelijkheden.

Subsidieaanvragen
Afhankelijk van de uitkomsten van de subsidiescan kan er worden aangevangen met het aanvragen van subsidie, waarbij Raad & Daad als intermediair optreedt. Het aanvragen van subsidies houdt in dat Raad & Daad aan de hand van de benodigde informatie een projectplan en een aanvraag opstelt. Om de slagingskans te vergroten zal Raad & Daad intensief overleg voeren met de subsidieverstrekker(s). Na het voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zal Raad & Daad uw aanvraag indienen.

Subsidieverantwoording
Voor een optimaal resultaat reiken wij uw organisatie een gestructureerde aanpak aan rondom het proces van het verzilveren van subsidies. Wij onderzoeken of uw administratieve organisatie aansluit bij de eisen van de subsidieverstrekker. Raad & Daad helpt u bij het inrichten van uw subsidie-administratie en de borging in uw werkprocessen. Wij nemen de zorgen omtrent rapportages, voorschotaanvragen en subsidievaststellingen weg.

Subsidiemanagement
Het signaleren van subsidiemogelijkheden voor uw organisatie is een doorlopend proces. Periodiek inventariseert Raad & Daad de projecten en investeringen binnen uw organisatie. U wordt periodiek geïnformeerd met betrekking tot subsidies en subsidienieuws. Nieuwe regelingen en openstellingen bieden immers nieuwe kansen voor uw projecten. Ook het indienen van vervolgaanvragen houdt Raad & Daad in de gaten, zodat u optimaal gebruikmaakt van subsidies.

Kortom: Met raad en daad staan wij u terzijde bij uw subsidie- en innovatieprocessen!

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met één van onze specialisten.