MIT Zuid 2017 gepubliceerd

De provincie Limburg heeft de Vierde Wijzigingsregeling van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) gepubliceerd. Zoals al eerder gesteld is het belangrijkste verschil dat het maximale subsidiebedrag voor Haalbaarheidsprojecten is gedaald van € 50.000 naar € 25.000. Hierdoor kunnen meer MKB-ondernemers worden bediend. De budgetten zijn vastgesteld op € 3.139.200 voor Innovatieadvies en Haalbaarheid en € 7.324.800 voor R&D-samenwerking.

In de regio Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) wordt subsidie verstrekt voor de volgende MKB-instrumenten: innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. De openstellingsdata voor MIT Zuid 2017 zijn definitief:

  • Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 11 april tot en met 7 september, op basis van first come first serve;
  • R&D samenwerking’ van 3 juli tot en met 7 september, op basis van tendering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.