Subsidie voor IPC-projecten duurzame visserij verhoogd

De regeling Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij (IPCDV) is aangepast. Belangrijkste wijziging is een verhoging van het maximum subsidiebedrag tot € 125.000 (dit was € 20.000).

In het verlengde van die wijziging wordt ook het subsidiebedrag per IPC-deelnemer dat de IPC-penvoerder ontvangt opgehoogd van € 3000 naar € 4000, omdat de omvang van zijn activiteiten toe zal nemen op het moment dat er IPC-deelnemers in zijn IPC-project activiteiten van een grotere omvang zullen verrichten.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Bij een groot aantal deelnemende ondernemers per project (maximaal twintig), zou deze verhoging van het subsidiemaximum betekenen dat één project aanspraak zou kunnen maken op het volledige subsidieplafond. Dat wordt onwenselijk geacht en daarom is nu een maximum verbonden aan het totale bedrag aan subsidies dat aan één project kan worden toegekend, namelijk € 550.000.

Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 15 september 2020 worden ingediend. Voor deze openstelling is – net als vorig jaar – een budget van € 1,1 miljoen beschikbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.