Nieuwe regeling moet energietransitie in Utrecht versnellen

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie provincie Utrecht  2020 (USET) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten om de energietransitie te versnellen, door in te spelen op veranderende omstandigheden en gebruik te maken van voortschrijdende inzichten, nieuwe kansen en innovaties. Het beschikbare budget bedraagt € 2 miljoen (voor subsidies) en € 3.750.000 (voor garantstellingen). Aanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2024 worden ingediend bij de provincie Utrecht.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon, afhankelijk van de paragraaf kan het onder andere gaan om gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en projectontwikkelaars. In het geval van een samenwerkingsverband wordt de subsidie verstrekt aan een rechtspersoon die op grond van een samenwerkingsovereenkomst hiervoor is aangewezen om namens het samenwerkingsverband de subsidie in ontvangst te nemen en te beheren.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die zijn gericht op duurzaamheid en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door onder andere het toepassen van duurzame energie en energiebesparende maatregelen en technieken ten behoeve van:

  • energiebesparing en -opwekking bij bewoners;
  • energiebesparing en -opwekking bij maatschappelijke organisaties;
  • energiebesparing en -opwekking bij bedrijven;
  • grootschalige projecten voor duurzame elektriciteitsopwekking;
  • duurzame energieopwekking via collectieven en participatietrajecten;
  • energieopwekking middels duurzame warmtebronnen, inclusief de opslag, transport en distributie van deze energie;
  • energieopwekking gebruikmakend van verkeersinfrastructuur.

Voor elk van de bovenstaande onderdelen gelden specifieke voorwaarden. Ook de hoogte van de bijdrage en de ondersteuningsvorm (subsidie, garantstelling of lening) verschillen per paragraaf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.