Interessepeiling IPCEI Waterstof

Wilt u als onderneming investeren in de opwek, het gebruik, opslag en/of transport van klimaatneutrale waterstof? Of in projecten rondom de maakindustrie van elektrolysers? En bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking? Registreer dan voor 22 september 2020, 17.00 uur, uw belangstelling voor IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof) bij RVO.

De Europese Commissie kan goedkeuring geven voor overheidssteun aan belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang. Dat doet zij via Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Door meerdere nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor waterstof. De kosten van klimaatneutrale waterstof worden daarmee uiteindelijk verlaagd.

Op dit moment is nog niet duidelijk of een Europese IPCEI Waterstof er ook echt gaat komen. Als u zich aanmeldt bij RVO, vraagt u geen subsidie aan, maar maakt u uw belangstelling kenbaar. Door uw interesse kenbaar te maken, verbindt u zich nog nergens toe. Ook het ministerie gaat met deze oproep geen commitment aan. Middelgrote en kleine ondernemingen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Aandachtspunten
Als u wil deelnemen aan een IPCEI Waterstof zijn in ieder geval de volgende punten van belang:

 • Een project moet kwantitatief of kwalitatief van belang en vernieuwend zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd;
 • Het project past in een Europese waardeketen van klimaatneutrale waterstof en draagt bij aan de opschaling van klimaatneutrale waterstof;
 • De voorkeur gaat uit naar een samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen. Als die uit andere Europese landen komen, is dat een voordeel, maar niet noodzakelijk;
 • De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar ook projecten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen;
 • Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gesubsidieerd.
 • Kennisverspreiding in de Europese Unie is van belang, ook buiten de direct betrokken projectpartners;
 • Het doel is te komen tot een combinatie van projecten met een onderlinge samenhang en een versterkend effect. Projecten zijn bedoeld om deelnemers de kans te bieden:
  • verdere technische oplossingen en schaalvoordelen te ontwikkelen;
  • verdienmodellen te definiëren;
  • grootschalige infrastructuur te bouwen; en
  • een belangrijke component van een Europees groen waterstofnetwerk neer te zetten.

Met de geleverde informatie wordt een inschatting gemaakt voor wat uiteindelijk nodig is voor een subsidieregeling IPCEI Waterstof. De interessepeiling is gericht op projecten in verschillende fases van ontwikkeling. Ook voor projecten waarvan nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is. Het detailniveau van de informatie is in deze fase niet doorslaggevend voor selectie in het IPCEI-traject.

Registreer uw belangstelling
Met uw inbreng en gegevens wordt beoordeeld of de Nederlandse voorstellen passen binnen een overkoepelende Europese IPCEI Waterstof. RVO wil daarnaast de fasering inschatten van de projecten. Op basis hiervan moet duidelijk worden of meer rondes nodig zijn. Met uw informatie wordt de aansluiting op een eerste ronde van de IPCEI waterstof versoepeld.

Tot 22 september 2020, 17.00 uur kunt u uw belangstelling voor een IPCEI Waterstof registeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.