Bent u een innovatief bedrijf en bezig met onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur? In de meeste gevallen komt u in aanmerking voor de WBSO en de Innovatiebox, twee van de meest interessante subsidieregelingen in Nederland.

Uw research en development kosten verlagen met de WBSO?

Via de WBSO-regeling kunt u uw loonkosten voor een groot deel verlagen. U mag bij goedkeuring een vermindering op uw loonheffing toepassen. Via het onderdeel WBSO-kosten (de voormalige RDA) in de WBSO-regeling kunt u een percentage van de relevante investeringskosten aftrekken van de loonbelasting. Het is daarom belangrijk dat de uren worden bijgehouden. Deze uren hebben betrekking op het Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Het fiscale voordeel verrekent u met de Belastingdienst.

Komt u in aanmerking voor de WBSO subsidie?

Uw bedrijf heeft een afdeling R&D (Research & Development), afdeling engineering of een afdeling productontwikkeling? U komt in aanmerking als u voldoet aan één van onderstaande projecten:

Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject

Het gaat om een onderzoeksvraag op het terrein van de techniek;

Ontwikkelingsproject:

Ontwikkelingswerkzaamheden leiden tot een voor de aanvrager technisch nieuw (onderdeel van een) fysiek product, productieproces of technisch nieuwe programmatuur. Met het aantonen van de technische werking in een prototype eindigt het S&O-traject;

Uw lasten verlichten met de Innovatiebox?

Wanneer u eenmaal klaar bent met een ontwikkeling, houdt de subsidie via de WBSO op. Immers, het is subsidie op de kosten van R&D. De Innovatiebox begint hier echter. Op winsten die direct te koppelen zijn aan een eigen zelfontwikkelde innovatie mag een verlaagd VPB-tarief worden toegepast, wat leidt tot een vermindering van de te betalen belasting.

Wilt u meer informatie over de WBSO en de Innovatiebox subsidieregeling?

Laat uw WBSO-aanvraag en Innovatiebox-aanvraag verzorgen door een subsidieadviseur van Subsidieadviesbureau Raad & Daad.