Voor het stimuleren van de Topsector Energie zijn een aantal regelingen waarin Raad & Daad u van advies kan voorzien: DEI, Urban Energy, BBEG, Energie en Industrie JIP, Hernieuwbare energie, en Wind op zee R&D.

Topsector Energie

Voor innovaties die duurzame en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Interesse gewekt?

Heeft een van deze subsidieregelingen uw interesse gewekt? Wilt u meer weten over een bepaalde regeling of subsidie in het algemeen? Of wilt u zekerheid dat uw bedrijf geen subsidie misloopt? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van Subsidieadviesbureau Raad & Daad. Wij beantwoorden graag uw vragen en staan u bij in het subsidietraject.