Voor het stimuleren van de Topsector Energie zijn een aantal regelingen waarin Raad & Daad u van advies kan voorzien: DEI, Urban Energy (iDEEGO), BBEG, Energie en Industrie JIP, Hernieuwbare energie, Upstream Gas, Wind op zee R&D en Energie en industrie: EAP.

Topsector Energie

Demonstratie Energie Innovatie (DEI) is een subsidieregeling voor bedrijven die voor Nederland in de vorm van demonstratieprojecten nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken ontwikkelen die voor energiebesparing zorgen of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. De projecten moeten de potentie hebben de Nederlandse economie te versterken qua omzet, werkgelegenheid en export van en door Nederlandse bedrijven en daarmee de groene groei in Nederland versterken. Ondanks de verhoging van het subsidieplafond van € 4 miljoen naar € 6 miljoen zal door het gestegen budget van € 44 miljoen het budget niet opgaan aan enkele grote projecten.

De regeling iDEEGO is hernoemd naar Urban Energy sinds het nieuwe Belastingplan 2016 dat tijdens Prinsjesdag 2015 is gepresenteerd. Bedrijven kunnen van de regeling gebruik maken wanneer ze onderzoek doen naar en producten of diensten ontwikkelen voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.

De Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie regeling is bedoelt om projecten op het gebied van conversie van biomassa naar eindproducten als materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte), of groen gas. Voorheen heette deze regeling “Biobased Economy: Innovatieprojecten”.

Ook de regelingen Wind op zee R&D, Early Adopter Projects (EAP), Joint Industry Program, Upstream Gas, LNG en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI Energie ondersteunen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die de industrie verduurzamen en energiezuiniger maken.

Interesse gewekt?

Heeft een van deze subsidieregelingen uw interesse gewekt? Wilt u meer weten over een bepaalde regeling of subsidie in het algemeen? Of wilt u zekerheid dat uw bedrijf geen subsidie misloopt? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van Subsidieadviesbureau Raad & Daad. Wij beantwoorden graag uw vragen en staan u bij in het subsidietraject.