SCI-oproep Fresh perspectives #4 open voor aanvragen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) heeft de Open Oproep Fresh perspectives #4 geopend voor het indienen van subsidieaanvragen. 

Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om tafel te krijgen. Het fonds daagt partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.  
 
Met de oproep nodigt het fonds makers en ontwerpers uit de creatieve industrie uit om met een partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. De oproep stimuleert ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling.  

Opzet oproep 
Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 260.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 40.000, en wordt in twee fasen verleend.  

Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.  

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden

  • De ontwerper/maker in de gehele lijn van het traject betrokken is; 
  • Beide partijen zich committeren aan de samenwerking; 
  • De verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd; 
  • Projecten zich in een startfase bevinden; 
  • Een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject; 
  • De ontwerper optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient; 
  • Er geen sprake is van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen; 
  • De ontwerper/maker staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.De financiële bijdrage is verdeeld in twee fasen. Voorstellen geven inzicht in het gehele traject, maar richten zich concreet op de invulling en werkzaamheden die betrekking hebben op de eerste fase. 

Fasering

  1. De startfase beslaat een periode van maximaal drie maanden waarin vooronderzoek wordt verricht, het project wordt voorbereid en de samenwerking wordt geconcretiseerd. Voor deze fase is een bedrag van € 10.000 per voorstel beschikbaar. Het resultaat van deze fase is een uitgewerkt projectplan, een planning, een begroting en een tussen beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor het vervolgtraject. Dit geheel vormt tevens de aanvraag voor de tweede fase. 
  2. De tweede fase is bedoeld voor verdere uitwerking en implementatie en/of de toetsing van concrete resultaten. Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 30.000 per voorstel beschikbaar. Dit bedrag kan ruwweg worden verdeeld over de ontwerp- en onderzoekuren van de ontwerper/maker en de partner, benodigd materiaal en overige kosten. Een toekenning voor fase 1 is geen garantie voor een toekenning voor fase 2. Het fonds kan in de eerste fase maximaal zeven projecten selecteren. In de tweede fase is budget voor maximaal vijf projecten. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 april 2020.  
 
Voor meer informatie zie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.