De subsidieregeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen.

De MIT is gericht op de 8 topsectoren. Voor de topsectoren is het budget in 2016 verhoogt van € 50 miljoen naar € 55 miljoen.

De MIT-regeling gaat op 10 mei 2016 open, behalve voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunnen vanaf 5 juli 2016 aangevraagd worden. U komt nog tot en met 1 september 2016 om 17.00 uur in aanmerking voor de MIT.

Topsectoren MIT

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën ter wereld en wordt wereldwijd als toonaangevend kennisland gezien. Ons land staat bekend om zijn eeuwenlange geschiedenis van uitvindingen doen, wereldzeeën bevaren en handel drijven met andere landen.

Om economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren, richten we ons op maatregelen voor alle bedrijven en op negen topsectoren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat in beide gevallen centraal.

De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Klik voor meer informatie op 1 van de 8 topsectoren waar de MIT op is gericht: