De subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen.

De MIT is gericht op de 8 topsectoren.

De MIT-regeling, oftewel de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren , wordt op 7 april 2020 (9.00 uur) geopend voor haalbaarheidsprojecten en gaat op 11 juni 2020 (9.00 uur) open voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum voor beide typen projecten is 10 september 2020 (17.00 uur), al geldt voor haalbaarheidsprojecten dat het budget meestal al binnen enkele dagen is uitgeput.

Zowel de nationale MIT-regeling als de regionale varianten daarvan zullen tegelijkertijd worden opengesteld.

Topsectoren MIT

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën ter wereld en wordt wereldwijd als toonaangevend kennisland gezien. Ons land staat bekend om zijn eeuwenlange geschiedenis van uitvindingen doen, wereldzeeën bevaren en handel drijven met andere landen.

Om economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren, richten we ons op maatregelen voor alle bedrijven en op acht topsectoren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat in beide gevallen centraal.

De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Een overzicht van de 8 topsectoren waar de MIT op is gericht:

  • Agri & Food
  • Chemie & Energie inclusief Biobased
  • Creatieve Industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  • Life Science & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water