De subsidieregeling MKB innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie van en voor het MKB in de topsectoren te ontwikkelen en te ondersteunen.

De MIT is gericht op de 8 topsectoren.

De MIT-regeling gaat medio mei open, behalve voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunnen vanaf medio juli aangevraagd worden. De sluitingsdata voor de MIT-regeling is medio september.

Topsectoren MIT

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën ter wereld en wordt wereldwijd als toonaangevend kennisland gezien. Ons land staat bekend om zijn eeuwenlange geschiedenis van uitvindingen doen, wereldzeeën bevaren en handel drijven met andere landen.

Om economisch en maatschappelijk tot de wereldwijde top te blijven behoren, richten we ons op maatregelen voor alle bedrijven en op negen topsectoren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat in beide gevallen centraal.

De topsectoren zijn kennisintensief, export georiënteerd en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Klik voor meer informatie op 1 van de 8 topsectoren waar de MIT op is gericht: