Indientermijn MOOI-subsidie en lopende ESF-projectperiode verlengd

Openstellingstermijnen MOOI-subsidie verlengd 

De RVO heeft gemeld dat de openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), onderdeel van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE), met vier weken zijn verlengd. 
 
Aanvragers kunnen nu tot en met 18 mei 2020, 17.00 uur hun verplichte vooraanmelding indienen. De definitieve subsidieaanvraag heeft 6 oktober 2020, 17.00 uur als nieuwe deadline. Deze verlenging hangt samen met de huidige Covid-19-crisis.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Meer tijd voor matchmaking
De MOOI-regeling ondersteunt de ontwikkeling van integrale innovatieve oplossingen. Ze moeten bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden vormen consortia. De samenstelling en kracht van de samenwerkingsverbanden is erg belangrijk. Ze worden uitgedaagd om ook eindgebruikers, ontwikkelaars en de vernieuwers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) te betrekken.

De matchmaking die dit vraagt staat door de Covid-19-crisis onder druk. Het vraagt meer tijd om een samenwerkingsverband op te bouwen en programmavoorstellen uit te werken. Daarom zijn de openstellingstermijnen verlengd.

Nieuwe openstellingsdata

  • Vooraanmelding tussen 1 april 2020 09.00 uur en 18 mei 2020, 17.00 uur.
  • Definitieve aanmelding tussen 4 augustus 2020 09.00 en 6 oktober 2020, 17.00 uur.

Voor meer informatie zie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi

Lopende ESF-projectperiode ook verlengd wegens coronacrisis

Momenteel liggen veel projecten ondersteund met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) als gevolg van de coronacrisis stil. Om subsidieontvangers de mogelijkheid te geven hun project af te ronden en de verleende subsidie te benutten, is de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gewijzigd. Met deze wijziging krijgen alle verleende projecten onder de Subsidieregeling ESF 2014-2020 met als einddatum 1 maart 2020 of later een verlenging van zes maanden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.