MKB-innovatie in Horizon 2020

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in Horizon 2020. Mkb-bedrijven zijn snel en flexibel. Dat stelt hen in staat om kennis te benutten, niches te vinden en innovaties naar de markt te brengen.

Betrokkenheid van het mkb (en ook grote industrie) in toegepaste onderzoeksprojecten verbetert de exploitatiekansen.

Mkb deelname in Horizon 2020

Bent u een mkb-bedrijf? Dan kunt u deelnemen in alle 3 de pijlers van Horizon 2020. Dat kan op verschillende manieren:

 • Deelnemen in internationale samenwerkingsprojecten. U bent dan partner in een consortium samen met bijvoorbeeld kennisinstellingen en grote industrie.
 • Een aanvraag indienen voor het speciaal mkb instrument: ‘SME instrument’
 • Onderzoeksmedewerkers uitwisselen met kennisinstellingen: Marie Curie Actions

Ten minste 20% van het budget van de pijlers industrieel leiderschap en de maatschappelijke uitdagingen investeert de Europese Commissie (EC) in het MKB.

Het MKB-instrument

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Het mkb-instrument zet de Europese Commissie (EC) in binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. In 2014 investeert de EC 5% van het budget. Elke maatschappelijke uitdaging of sleuteltechnologie heeft een thematische visie bepaald waarbinnen projectaanvragen moeten passen.

Drie fases

Het SME instrument bestaat uit 3 fases:

 • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
  Financiering +/- €50.000
  Duur 6 maanden
 • Fase 2: R&D / demonstratie
  Financiering €1 tot €3 miljoen, maximaal 70%
  Duur 12-24 maanden
 • Fase 3: Commercialisatie (geen subsidie)

Voor elke fase kunt u een projectaanvraag indienen. Dat kan op elk moment. Het mkb-instrument werkt met een continu open oproep. Deze oproep heeft 4 deadlines (cut off dates) per jaar. In 2014 zijn er mogelijk 3 deadlines. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut-off een projectvoorstel indienen. Dat doet u individueel, eventueel samen met andere mkb-bedrijven als partner. Andere organisaties zoals kennisinstellingen kunnen alleen via onder aanneming meedoen.

Beoordeling van de projectaanvraag

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 4 punten:
•    Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
•    Commercieel potentieel (de business case)
•    Economische impact
•    De potentie van het team om doelen te bereiken