CEF Transport

De Europese Commissiestimuleert projecten die het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbeteren. Dat doet zij met subsidies en nieuwe financieringsinstrumenten vanuit het infrastructuurfonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport) en vanuit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Sinds 1 september 2014 is de Europese subsidie TEN-T van start gegaan. TEN-T staat voor Trans-European Network Transport. Met de TEN-T-subsidies wil Europa het vervoersnetwerk verbeteren en daarbij de toepassing van duurzame technologieën stimuleren. Er is bijna 12 miljard euro beschikbaar in de periode van 2014 tot 2020. Projecten hiervoor worden vanuit het CEF-budget gecofinancierd.

Duurzame technologieën

Bij duurzame technologieën kun je denken aan schonere brandstof voor de scheepvaart (LNG), de aanleg van een infrastructuur van oplaadpunten voor elektrisch vervoer of verbetering van verkeersgeleidingssystemen.

Werkprogramma’s TEN-T

De werkprogramma’s voor de TEN-T-subsidies zijn inmiddels gepubliceerd. Hierin staat meer informatie over de prioriteiten, de verdeling van de gelden en de eisen waaraan de projectvoorstellen moeten voldoen. Een andere voorwaarde is dat de projectvoorstellen moeten passen binnen het binnenlandse beleid. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet haar handtekening zetten onder de subsidieaanvraag.