Binnen Europa zijn er veel subsidieregelingen die een in Nederland gevestigd bedrijf kan benutten. De Europese Unie heeft zijn eigen subsidiebudget en -beleid. Subsidieadviesbureau Raad & Daad is goed op de hoogte van subsidies op internationaal niveau. Door goede communicatie met alle subsidieverstrekkers kunnen wij u het best van dienst zijn.

Subsidieadviesbureau Raad & Daad heeft ervaringen met veel verschillende Europese regelingen. Echter is het Europese subsidielandschap zeer veranderlijk. Hieronder een overzicht van slechts enkele subsidiemogelijkheden binnen Europa.

CEF Transport

Sinds 1 september 2014 is de Europese subsidie TEN-T van start gegaan. TEN-T staat voor Trans-European Network Transport. Met de TEN-T-subsidies wil Europa het vervoersnetwerk verbeteren en daarbij de toepassing van duurzame technologieën stimuleren. Er is bijna 12 miljard euro beschikbaar in de periode van 2014 tot 2020. Projecten hiervoor worden vanuit het CEF-budget gecofinancierd.

Lees meer over CEF Transport

MKB-innovatie in Horizon 2020

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in Horizon 2020. Mkb-bedrijven zijn snel en flexibel. Dat stelt hen in staat om kennis te benutten, niches te vinden en innovaties naar de markt te brengen.

Betrokkenheid van het mkb (en ook grote industrie) in toegepaste onderzoeksprojecten verbetert de exploitatiekansen.

Lees meer over MKB-innovatie in Horizon 2020

INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

Ook in het vijfde programma – start eind 2014 – stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Lees meer over INTERREG 2014-2020