Budget voorjaarsronde SDE+ verhoogd naar vier miljard euro

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft 4 maart in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij heeft besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor de voorjaarsronde op te hogen met 2 miljard euro naar 4 miljard euro.  

Om invulling te geven aan het Urgenda-vonnis stuurt het kabinet op 25 procent reductie van broeikasgassen per eind 2020. In het kader van deze doelstelling heeft Wiebes besloten om een verdere versnelling mogelijk te maken door budget naar voren te halen. “De afgelopen periode is gebleken dat er een groot aantal projecten is dat op relatief korte termijn een kosteneffectieve bijdrage kan leveren aan de verdere verduurzaming van de energietransitie en daarmee aan de invulling van het Urgenda-vonnis en de doelstelling voor hernieuwbare energie. Dit blijkt onder andere uit het aantal SDE+ aanvragen dat in de najaarsronde van 2019 is ingediend. Door het budget voor de voorjaarsronde te verhogen kan een groter deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn, zoals zonprojecten, op korte termijn tot realisatie komen. Op deze manier kunnen tevens projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op korte termijn kans maken op subsidie, zoals ook tijdens het AO Klimaat en Energie dat op 12 februari jl. is gehouden aan de orde kwam”, aldus de minister. 

Artikel gaat verder onder de afbeelding

De voorjaarsronde 2020, die 17 maart opengaat – is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling en bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie door de stimulering van nieuwe projecten en andere projecten waarvoor eerder de benodigde vergunningen ontbraken. In het najaar zal de eerste openstelling van de verbrede SDE+ plaatsvinden – de SDE++ – waarin naast hernieuwbare energietechnieken ook andere CO₂-reducerende technieken gestimuleerd worden.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.