Nieuw beleidsplan SCI: Ruimte voor verbinding

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft het beleidsplan voor de periode 2021–2024 gepresenteerd. De uitgangspunten van het nieuwe beleid spelen in op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignaleerd. Het fonds blijft zich richten op het stimuleren van artistieke kwaliteit, experiment/onderzoek en het proces van maken, naast het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. Daarbij zet het fonds zich in om het unieke talent van ontwerpers, makers en kunstenaars te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal. 

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: “Het Stimuleringsfonds ziet de periode 2021–2024 als een uitdaging om samen met alle partners verder te werken aan een sterkere, veerkrachtigere en innovatievere ontwerpsector. Ontwerpkracht kan een grotere rol spelen dan het nu doet, en op die manier meer betekenen voor mens, maatschappij en technologie. Daarom geven we ruimte aan verbinding en ruimte aan nieuwe perspectieven op actuele opgaven. Natuurlijk blijven we ook continueren wat goed gaat, zoals de basisregelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur, en binnen de keten van talentontwikkeling”.  
 
In de komende beleidsperiode stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een aantal nieuwe ondersteuningsmiddelen beschikbaar.  

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Experimenteerregeling 
Inspelend op de behoefte aan een snelle procedure voor kleine subsidieaanvragen waarin experiment en conceptontwikkeling centraal staan, introduceert het Stimuleringsfonds een experimenteerregeling. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor verfrissende alternatieve denkrichtingen en interdisciplinair werken.  
 
Vierjarige instellingssubsidie 
De afgelopen jaren zijn veel instellingen binnen de creatieve industrie geprofessionaliseerd. Tegelijkertijd ziet het fonds dat de culturele infrastructuur al jaren op slot zit. Doel van de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie 2021–2024 is het versterken van de culturele infrastructuur en het creëren van doorgroeimogelijkheden. De regeling is een aanvulling op de bestaande regelingen voor culturele instellingen bij het Stimuleringsfonds, en vormt een nieuwe top van een oplopende keten van één-, twee- of vierjarige ondersteuningsmogelijkheden voor instellingen binnen de creatieve industrie. 
 
Festivalregeling 
Om ervoor te zorgen dat belangstelling en kennis over de ontwerpdisciplines in de regio wordt gestimuleerd en versterkt, nieuw publiek wordt bereikt en andere verhalen worden verteld, wordt het beschikbare budget van de festivalregeling per jaar over de vijf landsdelen beschikbaar gesteld, dat wil zeggen Noord, Oost, Midden, Zuid en West. Hiermee geeft het Stimuleringsfonds een impuls aan de creatieve industrie op lokaal en regionaal niveau.  
 
Nieuw programma 
Programmatisch werken komt steviger op de agenda te staan. Doel hiervan is het inbedden en verduurzamen van de inzet van ontwerpkracht in sectoren buiten het culturele domein, zoals de bouw-, energie- en zorgsector. Het fonds speelt daarmee in op ontwikkelingen in het veld en het toenemende aantal ontwerpers en makers dat systeemverandering wil bewerkstelligen. Naast de participatie binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp start het fonds daarom in 2021 met een apart programma dat de positie van ontwerpkracht binnen actuele maatschappelijke opgaven versterkt. Via onder meer thematische open oproepen zet het fonds in op het stimuleren van intensieve samenwerkingen tussen ontwerpers en samenwerkende partijen, die moeten leiden tot een verankering van ontwerpresultaten bij de opdrachtgevende partij(en). 
 
Internationalisering 
In 2021–2024 zal er een uitgebreid programma Internationalisering Ontwerpsector worden uitgevoerd binnen het internationaal cultuurbeleid (ICB) waarin naast de deelregeling ruimte is voor talentontwikkeling, residencies en deelname aan internationale manifestaties.

Bestaande regelingen en programma’s 
Buiten de genoemde belangrijkste vernieuwingen, zal het Stimuleringsfonds in de beleidsperiode 2021–2024 bestaande regelingen en programma’s continueren en aanscherpen om invulling te geven aan haar stimulerende rol, en in de breedte oog houden voor fair practice en governance.  

Voor meer informatie zie Beleidsplan 2021-2024. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.