Sportinnovator zoekt innovatieve oplossingen voor drie uitdagingen

Tot 8 november 2020 kunnen bedrijven zich inschrijven voor drie innovatiechallenges: ‘Inclusieve(re) esports’, ‘Monitoren sport openbare ruimte’ en ‘Beter bewegen basisonderwijs’. Met de Challenges Sportakkoord gaat Sportinnovator per deelakkoord op zoek naar innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen. De beste ideeën worden beloond met een ontwikkelbudget. Voor de challenges is de komende twee jaar €1.200.000 beschikbaar, verdeeld over zes challenges.

Inclusieve(re) esports
In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen matig of ernstig lichamelijk beperkt. Vanwege de weinig uitgesproken fysieke handelingen van gaming is online gaming heel populair onder deze doelgroep. Daarnaast biedt het anonieme karakter van online gaming ook een kans om deel te nemen aan een community, zonder dat direct zichtbaar wordt dat zij beperkt zijn.
Toch is esports nog niet voor iedereen toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan beperkingen op het vlak van zien, horen, lezen, bewegen en/of gedrag. In deze challenge worden innovatoren uitgedaagd om met oplossingen te komen die esportsdeelname voor een groter deel van deze doelgroep mogelijk maakt.

Meer over deze challenge

Monitoren sport openbare ruimte
Het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen wint aan populariteit. De openbare ruimte wordt door meer dan de helft van de bevolking voor dit doel gebruikt. De meest beoefende activiteiten in de openbare ruimte zijn recreatief wandelen, recreatief fietsen, hardlopen en wielrennen/mountainbiken.
Maar waar, hoeveel en wanneer worden bijvoorbeeld hardloop-/wandelroutes, parken, openbare sportvelden of mountainbikeroutes gebruikt? Dat is op dit moment nog nauwelijks bekend. Dat is jammer, want dan weten bijvoorbeeld gemeentes ook niet waar eventuele knelpunten zitten en kansen liggen. Met dat inzicht kunnen ze aan het werk om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen!

Meer over deze challenge

Beter bewegen basisonderwijs
Kinderen bewegen tegenwoordig minder én minder goed. Daarom is in het Nationaal Sportakkoord de ambitie opgenomen om dat te veranderen. De basisschool is bij uitstek de plek waar alle kinderen via bewegingsonderwijs worden bereikt. Het is daarom van belang dat basisscholen kwalitatief goed bewegingsonderwijs bieden. Een meetinstrument voor motorische vaardigheid of een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs kan daar bij helpen. Toch blijkt in de praktijk dat lang niet alle basisscholen van de bestaande instrumenten gebruikmaken.
Dit alles staat nog los van het beter benutten van de resultaten, zodat kinderen vaker bewegingsactiviteiten krijgen aangeboden die aansluiten bij hun niveau (passende uitdaging). Dat kan op school, maar ook in (samenwerking met) de schoolomgeving bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

Meer over deze challenge

N.B.: Op dinsdag 27 oktober wordt er voor elke innnovatiechallenge een online informatiebijeenkomst gehouden, aanmelden is tevens mogelijk via de bovenvermelde links.

Foto Sportinnovator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.