Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: versterking van het vestigingsklimaat

De provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het leefklimaat versterken, waardoor het voor (potentiële) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen. Dat is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave voor Zeeland.

Er is geconstateerd dat wanneer er veranderingen optreden in de persoonlijke omstandigheden van werknemers, zij vaak werk gaan zoeken in hun woonomgeving. Door het aantrekkelijker te maken voor werknemers om in Zeeland te komen of te blijven wonen, verwacht de provincie ze langer te kunnen behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: versterking van het vestigingsklimaat is 5 juni opengegaan en sluit op 27 november 2020. In totaal is 500.000 euro beschikbaar. De regeling kan een stimulans zijn voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid die van belang zijn voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. De regeling is ook bedoeld om de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven te versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid te stimuleren.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Kennisoverdracht

Van belang is dat een onderzoek of werkwijze wordt ontwikkeld die overdraagbaar is. Daarmee wil de provincie kennisoverdracht stimuleren en zorgen dat de resultaten opnieuw aan andere partijen ten goede kan komen. Subsidie ontvangers kunnen hiervoor gebruik maken van platform MAEX Zeeland en de mogelijkheden van ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Randvoorwaarden

  • Subsidie wordt alleen verstrekt aan een samenwerking tussen minimaal twee partijen, waaronder tenminste één rechtspersoon (een vereniging, een stichting of een onderneming);
  • Het project heeft een bovenlokaal effect: dat wil zeggen dat het zijn neerslag in tenminste twee gemeenten heeft;
  • Het project sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen;
  • Het onderzoek of pilotproject behoort niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;
  • Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats middel een tenderprocedure;
  • Beschikking van de aanvragen vindt plaats in februari 2021. De onderzoeken en pilotprojecten moeten binnen zes maanden na sluiting van de openstelling worden gestart. Onderzoeken moeten binnen 18 maanden na sluiting van de openstelling worden gerealiseerd. Pilotprojecten binnen 24 maanden.

Projecten die in het kader van deze regeling kunnen worden verwacht zijn bijvoorbeeld:

  • Een onderzoek dat de wensen van een bepaalde groep werknemers op het gebied van leefbaarheid in kaart brengt;
  • Initiatieven van bewoners om bijvoorbeeld bij sluiting van een school zelf vervoer naar een school in een andere kern te regelen en dit vervoer breder in te zetten;
  • Een samenwerking tussen verschillende bedrijven om huisvesting en scholing voor jonge werknemers te realiseren.

Zeeland in Stroomversnelling De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.