Nieuw subsidieplafond en bijbehorende openstelling Beleidsregel OP-Oost

De provincie Gelderland heeft 15 april een nieuw subsidieplafond en bijbehorende openstelling voor de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2019 gepubliceerd.

Het gaat om de al aangekondigde openstelling voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie en waarvan de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland. De openstelling loopt van 16 april tot en met 30 september 2020. Het beschikbare budget bedraagt € 6 miljoen en dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Binnen deze openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op algemene innovatie. De activiteiten moeten passen binnen een van de S3-sectoren (Agrofood, Health en HTSM), al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Een subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor activiteiten van kennisinstellingen, die kunnen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Een Overijsselse ondernemer of kennisinstelling mag overigens wel meedoen in een overwegend Gelders project.

Meer informatie is te vinden via www.op-oost.eu/Grote-R-en-D-projecten-(3-3)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.