Prinsjesdag 2018 | Zorg, Kennis & Maatschappij

Dinsdag 18 september presenteerde het kabinet haar plannen voor 2019. In dit bericht de gevolgen van deze plannen op subsidies met betrekking tot zorg, kennis en maatschappij.

Het ministerie van VWS maakt vandaag bekend dat er in 2019 € 71 miljard beschikbaar is voor de zorg. Dit is ten opzichte van 2018 een stijging in het budget van € 5 miljard. Het is nog niet duidelijk in welke vorm dit budget wordt weggezet.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Een gedeelte van dit budget wordt weggezet onder de nieuwe ZonMw Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt, die 1 januari 2019 opent.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Met de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties kunnen sportverenigingen, stichtingen en andere niet-winstbeogende investeerders in sportaccommodaties een subsidie aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

  • In totaal is in 2019 € 87 miljoen budget beschikbaar.

Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren met één jaar

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt verlengd voor het schooljaar 2018-2019.

  • In 2019 is er in totaal € 185 miljoen budget beschikbaar voor schooljaar 2018-2019.
  • Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt in 2019 verlaagd van € 2.700 naar € 2.500.
  • In het voorjaar van 2019 zal besluitvorming plaatsvinden over hoe de regeling voor de schooljaren 2019 – 2020 wordt vormgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.