Onderzoek en Ontwikkel (O&O) fonds West-Brabant open

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Wanneer kom je in aanmerking?
Het project draagt bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Het project heeft een experimenteel of onderzoekend karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking.

Artikel gaat verder na afbeelding

Subsidieronden
Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de adviescommissie. Het strategisch beraad of het algemeen bestuur besluit over subsidietoekenning.

In 2020 worden drie subsidierondes opengesteld waarin subsidie aangevraagd kan worden:

  • Maandag 13 januari tot en met zondag 23 februari, besluitvorming vindt plaats op 8 april 2020;
  • Maandag 23 maart tot en met zondag 3 mei, besluitvorming vindt plaats op 18 juni 2020;
  • Maandag 31 augustus tot en met zondag 11 oktober, besluitvorming vindt plaats op 26 november 2020.

Per subsidieronde bedraagt het budget € 157.875,-. De minimale subsidie per project op grond van deze subsidieregels bedraagt € 5.000,-.

Wat verder belangrijk is
Voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend, onderzoekt de aanvrager eerst de mogelijkheid van andere financieringsbronnen. In de aanvraag wordt het resultaat van dit onderzoek aangegeven. Het project heeft ook een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant waarbij de subsidieaanvrager de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk maakt voor derden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.