Wijzigingsbesluit MIT Zuid-Holland gepubliceerd

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een wijzigingsbesluit gepubliceerd op de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Zuid-Holland. Het besluit bevat subsidieplafonds en wijzigingen op de bestaande regeling. Daarnaast zijn er deelplafonds en aanvraagtijdvakken voor de regeling vastgesteld.

Voor de MIT Zuid-Holland is voor 2017 een subsidieplafond vastgesteld van € 9.998.400, onderverdeeld in deelplafonds van:

  • € 3.072.000, voor de instrumenten innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten, zoals opgenomen in de paragrafen 2 en 3 van de regeling; en
  • € 6.912.000, voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot, zoals opgenomen in de paragrafen 4 en 5 van de regeling. Van dit deelplafond wordt maximaal 50% verleend aan R&D samenwerkingsprojecten groot.

Aanvragen voor de instrumenten innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 11 april 2017, 9.00 uur tot en met 7 september 2017, 17.00 uur. Aanvragen voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot kunnen vanaf 3 juli 2017, 9.00 uur tot en met 7 september 2017, 17.00 uur worden ingediend.

De regeling is op een groot aantal punten geactualiseerd, om zo beter aan te sluiten bij de praktijk, Er zijn onder meer artikelen toegevoegd over de berekeningswijze van de subsidiabele kosten, de weigeringsgronden en de rangschikkingscriteria van de ingediende volledige aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.