Wijzigingen voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 2020

Samen met de nieuwe openstellingen en de bijbehorende budgetten zijn er een aantal wijzigingen gepubliceerd voor 2020 betreffende de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Wijzigingen: Duurzame dierlijke producten
Binnen de MIT-regeling 2020 wordt € 350.000 beschikbaar gesteld voor MIT-haalbaarheidsprojecten en € 1 miljoen voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten die passen binnen het subthema ‘Duurzame Dierlijke Producten’ in het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020. Het subthema richt zich op alle mkb-ondernemers die met hun project bijdragen aan het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product en het verbeteren van het verdienmodel van de verduurzamende veehouder. Projecten komen in aanmerking indien deze zich richten op het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of nieuwe/vernieuwde marktconcepten voor duurzamere dierlijke producten.

Door deze wijziging kunnen aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten en MIT-R&D-samenwerkingsprojecten die passen binnen het subthema ‘Duurzame Dierlijke Producten’ van het MIT-MKB-programma Agri&Food 2020, ook direct bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat projecten die onder de innovatieagenda van de provincie vallen, niet door EZK in behandeling worden genomen.

Ook kunnen mkb-ondernemers met een toepasgerichte kennisvraag over vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten een aanvraag indienen voor een MIT-kennisvoucher. Hiervoor is geen apart subsidieplafond vastgesteld voor het subthema ‘Duurzame Dierlijke Producten’. Mkb-ondernemers met een toepasgerichte kennisvraag over duurzamere dierlijke producten kunnen gebruikmaken van de bestaande MIT-kennisvouchers in de MIT-regeling van EZK. Een aanvraag voor een MIT-kennisvoucher wordt alleen door EZK in behandeling genomen, wanneer een project niet valt binnen de innovatieagenda van de provincie.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

MIT-MKB-programma’s
Voor 2020 geldt dat er door de topsectoren die deze programma’s schrijven rekening is gehouden met het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid en de maatschappelijke uitdagingen.

Budget en openstellingen
In 2020 is in totaal € 67,55 miljoen beschikbaar voor innovatie, waarvan € 51,30 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd door Rijk en provincies. Subsidieaanvragen voor MIT-projecten worden in principe door de provinciale besturen in behandeling genomen. Wanneer een project niet valt binnen de innovatieagenda van de provincie, wordt de subsidieaanvraag doorgestuurd en door EZK in behandeling genomen. Deze afspraak zorgt er op deze manier voor dat MIT-subsidieaanvragen in elke sector van elke regio een eerlijke kans hebben op subsidie. Voor dit zogenoemde landelijke vangnet is € 16,25 miljoen beschikbaar.

De nationale budgetten voor 2020 zijn:

 • MIT-haalbaarheidsprojecten: € 3.795.000;
 • MIT-kennisvouchers: € 2 miljoen;
 • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: € 8.105.000;
 • Netwerkactiviteiten en Ondersteuning door innovatiemakelaars (totaal € 2,2 miljoen):
  • Agri&Food: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • Chemie, Biobased en Energie: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
  • Creatief: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • Energie: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • HTSM/ICT: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
  • Logistiek: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • LSH: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • T&U: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
  • Water: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten).

Aanvragen in het kader van het nationale vangnet kunnen worden ingediend van:

 • 7 april tot en met 2 juli 2020 (innovatienetwerken, innovatiemakelaars);
 • 7 april tot en met 10 september 2020 (MIT-haalbaarheidsprojecten, MIT-kennisvouchers);
 • 11 juni tot en met 10 september 2020 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.