Aanvraagronde MIT R&D-samenwerkingsprojecten start 11 juni

Werkt u met andere mkb’ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt van 11 juni tot uiterlijk 10 september een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject.

In 2020 is voor R&D-samenwerking (klein en groot in totaal) € 8,105 miljoen beschikbaar, waarvan ten minste € 1.000.000 voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame dierlijke producten. Voor grote MIT R&D samenwerkingsprojecten is ten hoogste € 4.052.500 beschikbaar (50% van het totale budget).

De voorwaarden voor R&D-samenwerking klein en groot verschillen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Voor R&D-samenwerking (klein) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Voor R&D-samenwerking (groot) geldt:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten
 • De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband:
  • zowel qua verdeling van de kosten en de inbreng van de deelnemers
  • één deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen
 • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
 • De looptijd van een MIT R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Duurzame Dierlijke Producten
In het programma Duurzame Dierlijke Producten is de opgave om veehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologie voor duurzamere dierlijke producten en/of voor nieuwe of vernieuwde marktconcepten waarmee zij een verdienmodel kunnen creëren voor hun duurzamere dierlijke producten. Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Bovendien komen alleen projecten in aanmerking als deze geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit. Projecten moeten bijdragen aan:

 • Het beter vermarkten van een duurzamer dierlijk product;
 • Het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) handelt R&D-aanvragen af volgens het tenderprincipe.

Regio
Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als én als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.

De regionale budgetten zijn te vinden op de desbetreffende websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.