Uw product op de Milieulijst van 2021?

Tot 1 september 2020 kan het bedrijfsleven nog voorstellen indienen bij RVO voor de nieuwe Milieulijst van 2021. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve milieutechnieken; opname op de Milieulijst kan de marktintroductie van deze technieken versnellen. Afnemers kunnen namelijk belastingvoordeel krijgen, wat de financiële drempel voor de investering verlaagd. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). RVO past de Milieulijst jaarlijks aan.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Criteria
De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo moet:

  • De toepassing van het bedrijfsmiddel een belangrijke milieuverdienste hebben;
  • Er sprake zijn van meerkosten ten opzichte van het minder milieuvriendelijke, gangbare alternatief;
  • Voor de Vamil het bedrijfsmiddel niet gangbaar zijn.
  • De (verdere) marktintroductie van het bedrijfsmiddel op korte termijn gewenst zijn;
  • De milieuverdienste verder gaan dan wat op dit moment wettelijk verplicht is.

Bij het beoordelen van de milieuverdienste wordt vooral gelet op zaken als:

  • de aard van de emissie die wordt gereduceerd;
  • de mate waarin de emissie wordt gereduceerd;
  • de aard van de technologie;
  • het beschikbare budget;
  • de meerkosten ten opzichte van het minder milieuvriendelijke, gangbare alternatief.

Fiscaal voordeel
Via de MIA kunnen bedrijven de fiscale winst verlagen. Tot 36 procent van de kosten van de milieu-investering mogen zij in mindering brengen op de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar.

Lees in het Stappenplan voorstel Milieulijst van de RVO hoe u een voorstel indient.