TKI Dinalog biedt ondersteuning bij logistieke innovatievragen

Via de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) stelt TKI Dinalog subsidie beschikbaar aan MKB-ondernemers die een logistieke innovatievraag hebben. Het kan hierbij gaan om: innovatie van producten, processen of diensten; het verlenen van technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie. De subsidie wordt verstrekt voor het inhuren van een innovatiemakelaar en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per MKB-ondernemer.

 

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog via degraaf@dinalog.nl. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de topsector Logistiek aan te jagen. TKI Dinalog wil op structurele wijze de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de topsector logistiek bewerkstelligen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.