SBIR: monitoring van bruggen en kademuren

In samenwerking met Gemeente Amsterdam nodigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemend Nederland uit om een voorstel in te dienen voor innovatieve oplossingen – anders dan tachymetrie en waterpassing – die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam. Hier zijn veel oude historische bruggen en kademuren, die nodig aan onderhoud toe zijn.

Uit onderzoek blijkt dat een aantal aan het eind van de levensduur is, waardoor er fors ingezet moet worden op het monitoren en bewaken van de bruggen en kademuren. Gezocht wordt naar nieuwe meettechnieken om sneller inzicht in de technische staat te krijgen en mogelijk falen van een constructie in vroeg stadium te signaleren, zodat er op tijd ingegrepen kan worden. Er is inzicht nodig in het gehele areaal op vroege signalen van falen door minimaal een jaarlijkse meting. Daarnaast worden innovatieve meettechnieken gevraagd om specifiek risicovolle objecten hoogfrequent te bewaken.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

In een voorstel moet ook rekening gehouden worden met hoe de innovatieve oplossing bijdraagt aan de optimalisatie van: kosten, snelheid en benodigde capaciteit voor verzamelen, verwerken en distribueren van monitoringsdata. Gemeente Amsterdam heeft de voorkeur dat de nieuwe technieken naast het toepassen binnen het programma Bruggen en Kademuren in Amsterdam ook schaalbaar zijn voor toepassing bij andere overheden.

Iedereen kan op basis van deze uitvraag een innovatievoorstel indienen tot 22 oktober 2020. Naast de bestaande contracten met marktpartijen is er interesse in oplossingen waarbij een haalbaarheidsstudie en prototype ontwikkeling (TRL 3-7) noodzakelijk is voordat die techniek/oplossing gevalideerd kan worden in de praktijksituatie. Veelbelovende ideeën of een technologisch concept (TRL1-2) komen niet in aanmerking.

Budget
Een commissie beoordeelt de voorstellen en selecteert acht partijen die een haalbaarheidsonderzoek mogen doen. Zij ontvangen hiervoor maximaal een bedrag van € 12.500 (inclusief btw). Er is een nieuwe beoordelingsronde waaruit vier bedrijven overblijven, die de oplossing verder mogen testen en op proeflocaties van de gemeente Amsterdam ook echt kunnen proberen. Zij krijgen ieder hiervoor een budget van maximaal € 100.000 (inclusief btw). Dit is fase 2 die duurt van juni 2021 tot juni 2022.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.