Prinsjesdag – Samenvatting

Afgelopen dinsdag 17 september 2019 was het weer Prinsjesdag. Onderstaand alle gevolgen op het gebied van subsidie voor het jaar 2020.

Prinsjesdag – budget Praktijkleren 2020

In de stukken van Prinsjesdag is het budget voor de subsidieregeling Praktijkleren aangekondigd. In totaal bedraagt het budget € 212,6 miljoen voor 2020. De subsidieregeling loopt tot 2023. In de Rijksbegroting is ook budget opgenomen voor 2024.

Prinsjesdag – MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) 2020

De Rijksoverheid heeft het budget van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in 2020 verhoogd met bijna €10 miljoen. Het budget voor MIT 2020 is ruim €39 miljoen. Omdat deze subsidieregeling door zowel de Rijksoverheid als de provincies wordt gefinancierd, kan dit voor budgetverlichting van de provincies zorgen.

Prinsjesdag – Innovatiebox 2020/2021

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen voor de toekomst van de Innovatiebox bekend gemaakt. In 2020 blijft de regeling gelijk aan 2019, maar vanaf 2021 is het kabinet van plan het effectieve VPB-tarief in de Innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%. Dit betekent dat binnen korte tijd het voordeel twee keer is gekort, nadat het tarief in 2018 al was verhoogd van 5% naar 7%.

Prinsjesdag – MIA

Het aantal aanvragen van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) neemt elk jaar toe, onder andere vanwege de toename van investeringen in (volledig) elektrische auto’s. Daarom heeft het kabinet besloten om het budget voor de MIA te verhogen met €10 miljoen tot €124 miljoen in 2020. De percentages van de investeringskosten die voor de MIA in aanmerking komen blijven gelijk op 36%, 27% en 13,5%.

Prinsjesdag – EIA & VAMIL

Geen veranderingen in de budgetten en percentages voor 2020 voor zowel de Energie-investeringsaftrek (EIA) als de vervroegd afschrijven regeling VAMIL. Budgetten voor 2020 zijn voor EIA €147 miljoen en voor de VAMIL €25 miljoen. Het percentage van de investeringskosten wat in aanmerking komt voor de EIA blijft 45%.

Prinsjesdag – Innovatiesubsidies binnen de Topsector Energie

In de stukken van Prinsjesdag zijn in grote lijnen de beschikbare budgetten voor de Topsector Energie (TSE) subsidieregelingen vastgelegd. Voor de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI+) is €67 miljoen beschikbaar, voor de regeling Hernieuwbare Energie (HER) is €48 miljoen beschikbaar en er is €35 miljoen beschikbaar voor de overige regelingen binnen de TSE. Het is nog niet bekend hoe deze budgetten over de meerjarige innovatieprogramma’s en de bijbehorende thema’s verdeeld gaan worden. Dit wordt later bekend gemaakt met het publiceren van de verschillende regelingen.

Prinsjesdag – SDE+, SDE++ en ISDE

SDE+ verandert naar SDE++: wijzigingen in budget, categorieën en beoordeling

De SDE+ subsidie wordt vanaf 2020 de SDE++ subsidieregeling. Dit brengt een aantal grote veranderingen met zich mee:

  • De SDE+ in 2019 werd gesubsidieerd op geproduceerde kWh, vanaf 2020 gaat de SDE++ subsidie vergoeden op basis van de gereduceerde CO2-uitstoot. Lees hieronder verder over de beoordeling;
  • Er komen nieuwe categorieën binnen de SDE++ regeling. De eerst bekendgemaakte is Carbon Capture & Storage (CCS). Lees hieronder verder over deze categorie;
  • Voor zover nu bekend is lijkt het erop dat er maar één openstellingsronde voor SDE++ in 2020 komt. Dit in tegenstelling tot de SDE+ regeling die 2 openstellingen per jaar had;
  • Het budget van de SDE++ regeling is in 2020 gesteld op € 5 miljard. Dit is een halvering ten opzichte van het budget van de SDE+ 2019 van € 10 miljard.

Lees hierover meer in het artikel over de SDE++ 2020: https://www.subsidieraad.nl/energie/prinsjesdag-sde-sde-en-isde/

Prinsjesdag – budget ISDE

In 2020 wordt net als in 2019 het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) vastgesteld op € 100 miljoen. Voor nu blijft de regeling gefocust op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.

Wel worden de regeling en de resultaten uit de ISDE 2019 geëvalueerd, om te kijken of het subsidiabel blijft om kleinschalige verbranding van biomassa verder te stimuleren. Dit kan in 2020 gevolgen hebben voor investeringen in pellet kachels en biomassaketels met een vermogen van minder dan 500 kW.

Prinsjesdag – WBSO 2020

Uit de stukken van Prinsjesdag komt naar voren dat er een drietal wijzigingen zijn binnen de WBSO 2020:

  • Het aantal mogelijkheden waarop een WBSO-aanvraag kan worden gedaan per jaar wordt uitgebreid van 3 naar 4 per kalenderjaar;
  • Het uiterste moment van indienen van een aanvraag wordt verplaatst naar 1 dag voorafgaand in plaats van een volle kalendermaand. (Met een uitzondering van de startdatum 1 januari, daarvoor is de uiterste indiendatum vastgesteld op 20 december);
  • De derde wijziging is een vaste bepaling aan de WVA waarbij er met storing in het digitale loket bij wet uitstel kan worden gegeven.

Lees hierover meer in het artikel over de WBSO 2020: https://www.subsidieraad.nl/uncategorized/voorgestelde-fiscale-maatregelen-2020-aanpassen-so-afdrachtvermindering/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.