Prinsjesdag 2018 | Innovatie

Dinsdag 18 september presenteerde het kabinet haar plannen voor 2019. In dit bericht de gevolgen van deze plannen op subsidies met betrekking tot innovatie.

WBSO budget stijgt, percentages en schijven blijven gelijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de plannen voor de WBSO in 2019 bekend gemaakt. Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2018. Ook de voorwaarden en het aanvraagprogramma blijven ongewijzigd. Het kabinet stelt € 1.205 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2019.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2019 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage voor ontwikkelings- of onderzoekkosten. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen volgen later dit jaar.

WBSO in 2019 voor bedrijven
Tarief eerste schijf32%
Tarief eerste schijf starters40%
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf14%

WBSO evaluatie

Het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic evalueert op dit moment de WBSO, op verzoek van het ministerie van EZK. Het bureau rondt de evaluatie naar verwachting in november af. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen van de budgetsystematiek, de parameters en/of de voorwaarden van de WBSO per 2020.

Vennootschapsbelasting daalt, met name voordelig voor het mkb

De vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 200.000 daalt.

  • Vanaf 2021 gaat het vpb-tarief van 20% naar 16% over het belastbare bedrag tot en met € 200.000. In 2019 zal dit neerkomen op een verlaging van 20% naar 19%.
  • Het kabinet heeft aangekondigd dat het tarief voor winsten boven de € 200.000 stapsgewijs daalt over drie jaar tijd van 25% naar 22,25%. Verwacht werd dat het tarief met 4% zou zakken naar 21%.
Tarieven vennootschapsbelasting2018201920202021
Eerste schijf20%19%17,50%16%
Tweede schijf25%24,30%23,90%22,25%

Meer budget beschikbaar voor Innovatiebox in 2019

  • Het budget van de Innovatiebox stijgt in 2019 met 4% ten opzichte van 2018.
  • In 2019 is er in totaal € 1.562 miljoen beschikbaar. Dit jaar bedraagt het budget € 1.502 miljoen.
  • Door de wijzigingen van de vpb-tarieven, neemt het voordeel van de regeling af. De Innovatiebox blijft ondanks deze wijzigingen een zeer aantrekkelijk instrument voor innovatieve ondernemers!

MIT subsidie wordt opgehoogd naar € 40 miljoen per jaar

  • De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten, innovatieadviezen en R&D-samenwerkingsprojecten.
  • In 2019 is er in totaal € 34,75 miljoen beschikbaar, verspreid over de MIT instrumenten. Dit is meer dan het budget van afgelopen jaar van ruim € 28 miljoen.
MIT201820192020202120222023
Budget (x1.000) € 28.080 € 34.747 € 38.517 € 40.317 € 40.317 € 40.317

Innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen

Om ons land vernieuwend en economisch succesvol te houden, heeft het kabinet de innovatie- en topsectorenaanpak gericht op maatschappelijke uitdagingen. Hierin staan economische kansen van bijvoorbeeld voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg centraal. Technologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol.

Om dit beleid tot een succes te maken, investeert het kabinet in toegepast onderzoek, publiek-private samenwerking en de innovatiekracht van het mkb.

  • In 2019 is hiervoor € 112 miljoen beschikbaar, vanaf 2020 wordt dit € 150 miljoen per jaar.

Innovatiekrediet budget neemt gestaag toe komende jaren

Met het Innovatiekrediet ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) innovatieve technische of klinische ideeën waarvoor de ondernemer niet voldoende financiële slagkracht heeft.

  • In 2019 is er een budget van circa € 53 miljoen beschikbaar. Dit is meer dan het budget van afgelopen jaar van ruim € 50 miljoen.
Innovatiekrediet201820192020202120222023
Budget (x1.000) € 50.201 € 52.997 € 55.205 € 56.182 € 56.999 € 56.933

Eurostars budgetten voor internationale ambities blijven stabiel

MKB’ers die nieuwe producten, processen of diensten sneller op de markt willen brengen kunnen een beroep doen op het Eurostars programma. Volgend jaar is er een kleine stijging in het budget aangekondigd. Vervolgens blijven de budgetten stabiel met een structurele € 18 miljoen per jaar tot en met 2023.

  • In 2019 is er een budget van plusminus € 18 miljoen beschikbaar.
Eurostars201820192020202120222023
Budget (x1.000) € 17.808 € 17.958 € 17.958 € 17.958 € 17.958 € 17.958

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.