Hoe kan ik de cyberweerbaarheid van mijn bedrijf vergroten?

Veel bedrijven weten nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. Met de subsidieregeling Cyberweerbaarheid wil het Digital Trust Center groepen van bedrijven in niet-vitale sectoren stimuleren om op cybersecurityterrein te gaan samenwerken.

Het doel van de regeling – die tot en met 14 mei 2020, 17.00 uur opengesteld is – is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid gaan toepassen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s.

Ook ondernemingen die actief zijn in vitale sectoren, mogen onderdeel zijn van het netwerk. Deze ondernemingen vormen weliswaar niet de doelgroep van deze subsidieregeling, maar met hun kennis en expertise kunnen zij de slagingskans van het netwerk vergroten.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Samenwerkingsvormen
Er zijn twee mogelijke vormen van samenwerking:

 • Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op. Een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
  Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers. Het heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 • Een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie. Samenwerking met minstens 2 ondernemingen is verplicht. Welke ondernemingen dit zijn en welke rol zij hebben, moet beschreven worden in het cyberweerbaarheidsplan.

Voorwaarden
Om voor de subsidieregeling Cyberweerbaarheid in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Het cyberweerbaarheidsplan:

 • is gericht op de versterking van de cyberweerbaarheid van ondernemingen in de niet-vitale sectoren van Nederland;
 • is in uitvoering bij, of in samenwerking met, ten minste 2 niet in een groep verbonden niet-vitale ondernemingen;
 • is gebaseerd op een integrale visie  op de ambitie om de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen duurzaam te versterken;
 • heeft een looptijd van ten minste 1 en ten hoogste 3 jaar.

Let op: het cyberweerbaarheidsplan is niet gericht op:

 • het ontwikkelen van hardware of software om de cyberweerbaarheid van ondernemingen te versterken, of het aanschaffen daarvan anders dan voor het verwerken of delen van informatie voor de versterking van cyberweerbaarheid;
 • het continu op afstand monitoren van de cybersecurity van ondernemingen om aanvallen op de IT-infrastructuur te voorkomen, af te weren, op te sporen of op te lossen;
 • het adviseren van ondernemingen die door een cybersecurityincident zijn getroffen, over het oplossen van het incident.

Aanvullende voorwaarden

 • Een samenwerkingsverband bevat maximaal 8 deelnemers en de penvoerder is een ondernemer.
 • De subsidieontvanger verleent medewerking aan een evaluatie van de effecten van de door hem uitgevoerde activiteiten.
 • Het netwerk staat open voor nieuwe toetreders gedurende en na de looptijd van het project.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2020 € 1.000.000 beschikbaar. De maximale ondersteuning per project is € 200.000.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.