Prinsjesdag – SDE+, SDE++ en ISDE

SDE+ verandert naar SDE++: wijzigingen in budget, categorieën en beoordeling

De SDE+ subsidie wordt vanaf 2020 de SDE++ subsidieregeling. Dit brengt een aantal grote veranderingen met zich mee:

  • De SDE+ in 2019 werd gesubsidieerd op geproduceerde kWh, vanaf 2020 gaat de SDE++ subsidie vergoeden op basis van de gereduceerde CO2-uitstoot. Lees hieronder verder over de beoordeling;
  • Er komen nieuwe categorieën binnen de SDE++ regeling. De eerst bekendgemaakte is Carbon Capture & Storage (CCS). Lees hieronder verder over deze categorie;
  • Voor zover nu bekend is lijkt het erop dat er maar één openstellingsronde voor SDE++ in 2020 komt. Dit in tegenstelling tot de SDE+ regeling die 2 openstellingen per jaar had;
  • Het budget van de SDE++ regeling is in 2020 gesteld op € 5 miljard. Dit is een halvering ten opzichte van het budget van de SDE+ 2019 van € 10 miljard.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Nieuwe categorie binnen SDE++: Carbon Capture & Storage (CCS)

Een belangrijke verandering binnen de SDE++ is de toevoeging van de categorie Carbon Capture & Storage (CCS) technieken. CCS wordt gezien als rendabele subsidiabel techniek die direct een CO2-uitstootvermindering tot gevolg heeft. Een voorbeeld hiervan is CO2-afvang. Wanneer een onderneming zelf zou moeten investeren in CCS is het geen rendabele investering. De SDE++ moet hier verandering in brengen.

Nieuwe behandeling van subsidieaanvragen 2020

Vanaf 2020 verandert de behandelvolgorde naar een rangschikking op basis van de maximale subsidiebehoefte, in plaats van de in 2019 gebruikte rangschikking op basis van het gevraagde bedrag per kWh. Dit betekent dat in 2020 projecten met een lagere subsidiebehoefte eerder behandeld zullen worden in de SDE++ dan projecten met een hogere subsidiebehoefte.

De verandering in uitkering per vermeden uitstoot CO2 creëert mogelijkheden om andere technieken, zoals industriële restwarmte en CCS, toe te voegen binnen deze regeling. Hierdoor zijn er meer aanvragen mogelijk, wat tot een grotere concurrentie zal betekenen bij subsidieaanvragen. Dit zorgt ervoor dat het strategisch indienen van een subsidieaanvraag nog belangrijker wordt.

De rangschikking wordt als volgt bepaald (volgorde van laag naar hoog):

  • Lage hoogte windenergie;
  • CCS;
  • Industriële restwarmte;
  • Zon-Pv;
  • Biomassa;
  • Geothermie.

Prinsjesdag – budget ISDE

In 2020 wordt net als in 2019 het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) vastgesteld op € 100 miljoen. Voor nu blijft de regeling gefocust op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.

Wel worden de regeling en de resultaten uit de ISDE 2019 geëvalueerd, om te kijken of het subsidiabel blijft om kleinschalige verbranding van biomassa verder te stimuleren. Dit kan in 2020 gevolgen hebben voor investeringen in pellet kachels en biomassaketels met een vermogen van minder dan 500 kW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.