Nog ruim 11 miljoen subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft 10 augustus een nieuw budgetoverzicht gepubliceerd voor het onderdeel Hernieuwbare energie van de regeling Topsector energieprojecten. Van het totale budget van 20 miljoen is nog ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor de openstelling tot 31 augustus 2020.

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) is sinds 1 april geopend. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Hernieuwbare energie (of duurzame energie) in deze regeling houdt het volgende in:

  • energie geproduceerd met installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen;
  • het aandeel energie (in calorische waarde) dat een hybride installatie opwekt uit hernieuwbare bronnen. Hieronder valt ook de voor accumulatiesystemen gebruikte hernieuwbare elektriciteit, maar niet elektriciteit die accumulatiesystemen voortbrengen.

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

De regeling Hernieuwbare Energie richt zich met name op ontwikkeling en demonstratie, technology readiness level (TRL) 6 t/m 8. Maar ook projecten gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten.

RVO beoordeelt de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst.