Invest-NL gelanceerd

De nieuwe ontwikkelings- en financieringsinstelling Invest-NL is 16 januari gelanceerd. Invest-NL zal als particulier bedrijf onder leiding van Wouter Bos financiering verstrekken aan bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Het Nederlandse ministerie van Financiën is de enige aandeelhouder. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van INVEST-NL bij de lancering op de energietransitie en op innovatieve, snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Invest-NL wil duurzaamheid en innovatie in Nederland versnellen en faciliteren. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen. In de context van de energietransitie richt Invest-NL zich vooral op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde omgeving. Als het gaat om innovatieve scale-ups, zal de focus vooral liggen op industriële technologieën. Zo kan Invest-NL als (co-)financier investeringen mogelijk maken of als adviseur projecten en ondernemingen helpen bij complexe investeringsvraagstukken en hen eventueel verbinden met andere financiers.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

De kern van de toegevoegde waarde van Invest-NL ligt bij het verruimen van de markt voor risicokapitaal, zodat de Nederlandse economie en het Nederlandse bedrijfsleven duurzamer en innovatiever worden.

Daarnaast besloten INVEST-NL en Techleap hun krachten verder te bundelen in hun inspanningen om de toegang tot kapitaal voor ondernemers in Nederland te versnellen en te vergroten. Techleap en Invest-NL hebben zich ertoe verbonden expertise uit te wisselen en te delen en zullen gezamenlijke programma’s ontwikkelen die zullen bijdragen aan het bereiken van de samenwerkingsdoelstellingen. Beide partijen zullen ook samenwerken om de overheid te adviseren over bijvoorbeeld beleids- en regelgevingskwesties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.