Versterking cyberweerbaarheid met drie jaar verlengd

Staatssecretaris Keijzer heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regeling Versterking cyberweerbaarheid met drie jaar zal worden verlengd tot 1 april 2024. De subsidiemodule stimuleert samenwerking op het terrein van cybersecurity om zo de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen te versterken.

In 2018 was voor deze regeling, toen nog als beleidsexperiment cyberweerbaarheid, € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Omdat de eerste uitvraag liet zien dat er genoeg potentieel was, is deze vervolgens met twee jaar verlengd tot 1 april 2021 met hetzelfde jaarlijkse budget en ingezet om zo naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten toe te werken.

In totaal zijn er 18 cyberweerbaarheidsnetwerken waaraan subsidie is verstrekt onder deze regeling. Deze samenwerkingsverbanden vormen op regionaal, sectoraal of brancheniveau een belangrijke schakel naar hun achterban. Om de oogst van de resultaten van de subsidieverstrekking onder deze regeling te bestendigen en om het landelijk dekkend stelsel verder te consolideren, zal de regeling dus met drie jaar worden verlengd tot 1 april 2024.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.