SCI Open Oproep Ruimte voor Talent #5

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staan. Deadline is woensdag 2 september 2020.

Voor de vijfde en laatste ronde van de Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere samenwerkingen worden ondersteund.

Opzet oproep
De maximale bijdrage per project is € 25.000. Voorwaarde voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Denk aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit de industrie of het bedrijfsleven.

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de ontwerper en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarde van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk vier weken na toekenning dient te worden overlegd.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden

 • de ontwerper/maker/architect heeft een praktijk die in Nederland is geregistreerd;
 • de partner is gevestigd in Nederland;
 • de ontwerper treedt op als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient;
 • een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper, en in de meerwaarde van het project voor de ontwikkeling van de ontwerper;
 • een motivatiebrief/intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper en in de meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat;
 • er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen;
 • een voor het project relevante vorm van kennisdeling of presentatie is opgenomen;
 • in de opzet en uitvoer van het project is rekening gehouden met de beperkingen die de Covid-19-maatregelen / anderhalvemetermaatschappij met zich meebrengen.


Beperkingen

 • Er wordt geen subsidie verstrekt aan ontwerpers die al ondersteuning ontvangen vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling voor de uitvoer van hun ontwikkelplan.
 • Instellingen die subsidie ontvangen vanuit de Deelregeling Meer- of eenjarige activiteitenprogramma’s of vanuit de BIS kunnen alleen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit deze open oproep wanneer het een nieuw samenwerkingsproject betreft dat geen deel uitmaakt van het al ondersteunde programma.
 • Een organisatie kan maximaal twee keer worden ondersteund vanuit deze regeling. Een ontwerper kan in totaal maximaal één keer subsidie ontvangen met toepassing van deze open oproep.

Indienen
De aanvraag kan tot en met woensdag 2 september 2020 worden ingediend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.