Compensatie voor viskwekerijen

Door de Corona-maatregelen kan uw aquacultuurproductiebedrijf minder inkomsten hebben, bijvoorbeeld doordat u minder producten verkoopt. Vanaf 17 augustus is het mogelijk subsidie aan te vragen als compensatie voor de gemiste omzet.

Voor de subsidie ‘Tijdelijke vermindering van productie of verkoop van aquacultuurdieren door COVID-19’ is € 1,5 miljoen beschikbaar. 75% hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), het andere deel wordt nationaal gefinancierd.

U kunt maximaal 5% vergoed krijgen van uw omzet in 2019. U krijgt alleen subsidie over de omzet uit activiteiten voor aquacultuurproductie. Wordt er meer subsidie aangevraagd en toegekend dan het budget van € 1,5 miljoen? Dan wordt het subsidiepercentage van 5% verlaagd tot een percentage waarbij alle aanvragers subsidie kunnen krijgen.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding

Voorwaarden
Het is tot en met 17 september 2020 mogelijk subsidie aan te vragen als:

 • U eigenaar bent van een aquacultuurproductiebedrijf;
 • Uw bedrijf vis kweekt in een kwekerij;
 • U de vis verkoopt voor menselijke consumptie;
 • U een vergunning heeft voor een aquacultuurproductiebedrijf.

Voor de omzet geldt:

 • De productie of verkoop van vis is tijdelijk minder vanaf 16 maart tot en met 15 juni 2020;
 • Uw bedrijf had omzet uit aquacultuurproductie in 2019;
 • U was in het eerste kwartaal van 2020 actief als aquacultuurproductiebedrijf.

Tevens gelden de algemene voorwaardes:

 • Uw bedrijf is niet failliet;
 • U heeft geen verzoek voor uitstel van betaling gedaan aan de rechtbank;
 • U houdt een administratie bij. Deze administratie bewaart u minimaal 7 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling;
 • U bent niet strafrechtelijk veroordeeld voor een inbreuk op het milieurecht;
 • U volgt de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en het milieurecht. Dit doet u in elk geval 5 jaar na de datum van subsidiebetaling.

Voor elk aquacultuurproductiebedrijf is het maximaal één keer mogelijk om subsidie aan te vragen.