MIT Zuid 2017 gepubliceerd

De provincie Limburg heeft de Vierde Wijzigingsregeling van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) gepubliceerd. Zoals al eerder gesteld is het belangrijkste verschil dat het maximale subsidiebedrag voor …